Yaşam karaları

-Vicdansızlık ve ahlâksızlık en büyük boşluk ve bozukluktur.-

Kişisel ilişkilerde karşıtlıklar, düşmanlıklar benzer biçimde sözü edilen olumsuzluklarla kötülükler yaşamı karartan durumlardır. İyi niyetli girişimlerin, çalışmaların, çabaların yaraşır oldukları sonuçlara ulaşmasını engelleyenler toplumsal sulh, dayanışma ve aydınlanma karşıtlarıdır. Lügatımızda “Refah” sözcüğüyle anlatılmak istenen yaşam erinci kimilerinin negatif tutum ve davranışlarıyla gölgelenip karartılmakta, yok edilmektedir. İnsanlık anlayışıyla toplumsal yaşam gereklerine ters düşen ilkellik ve çiğlikler yaşamı karartan kötülüklerdir. Bizi hem insan, hem yurttaş olarak utandıran durumların bir çok politika alanından yansımakta, kişisel bozuklukları, yetersizlikleri ve anlam ifade etmeyen amaçları için gelişigüzel çabaları olumsuzluklarla sonuçlanmaktadır. Bilhassa iktidar yandaşı ve maşası, gerici, tutucu, çıkarcı, yalancı, yalaka basın, çirkin yayınları, sataşma ve karalamalarıyla değişik olumsuzluklara niçin olmaktadır. Kendi yurttaşına karşı fena saldırıları bir insanlık yoksunluğunun ve bozukluğunun emaresidir. Hiçbir insanlık anlayışı ve saygı kuralıyla bağdaşmayan sözde eleştiriler sahiplerinin yüzkarasıdır. Siyasal karşıtlığı, bir uygarlık ve başarı yarışı yerine, kavga aracı yapmak hiçbir yönden hoşgörülemez, bağışlanamaz.

Yurttaşlık (vatandaşlık), hemşerilik, meslektaşlık, arkadaşlık, akrabalık ve diğer yakınlık bağlarını yok sayan bir ilkel tutumla karalayıp yıkma çabasının uygun görülecek hiçbir sebebi yoktur. Tümüyle ilkellik, barbarlık, bozukluk ve terbiyesizliktir. Sebepleri ve gerekçeleriyle değerlendirme yerine hücum ve karalama düşüklük, düşmanlıktır. Dili kötüye kullanmak, mesleğe ve göreve karaçalmaktır. İnsanlık gereklerini gözardı eden tutumlar, sahiplerinin düzeyinin göstergesidir. Yalan dolanla karalamak asla bir mârifet değil bir yetersizlik ve küçüklüktür, bozukluktur.

Olağan ilişkilerin gerektirdiği davranışlar yerine insanlık gereklerine ters düşen tutumlar sahiplerinin düzeyini ve kıymetini anlatır. Değişik yönden bozuklukların ve ilkelliklerin dışa vurumu olan eylemler sahiplerinin karasıdır. Cemiyet yaşamında insanlık ilişkilerinin yeri fazlaca mühim, fazlaca değerlidir. Bu gerekleri gözardı ederek yaşamak karanlıkta kalmaktır. Birbirlerini saymayan, birbirlerine güvenmeyen, birbirlerine destek olmayan bireylerin bulunmuş olduğu cemiyet ilkeldir, kıymet yoksunudur. Kişilik ve insanlık niteliklerinden uzaklık boşluktur, yıkımdır. Bu durumdakilerle ilişki karanlığa düşmektir.

aip2(‘pageStructure’, {“pageType”:”other”,”pageCategory”:”sozcu”,”pageIdentifier”:””}, ‘https://www.sozcu.com.tr/rss/tum-haberler.xml’);var aip2_pageCategory = “sozcu”;

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir