Türkiye’yi Atatürk’ün modeli kurtarır

Ekonomik krizin derinleştiği, geçim derdinin gündeme oturmuş olduğu bir dönemde AKP iktidarı, pahalılığa KDV indirimi, zincir market denetimi benzer biçimde yöntemlerle tedbir almaya çalışsa da bu adımlar krizin reçetesi olamıyor. İktidarın “Yeni Iktisat Modeli” ise krizi derinleştiren mühim nedenlerden biri oldu. Türkiye’yi bu çıkmazdan kurtarmak için ise çözüm ortada, Mustafa Kemal Atatürk’ün iktisat modeli

ATATÜRK NE YAPTI?

1929 Buhranı döneminde dünya derin bir krize sürüklenirken Türkiye, 1930’dan itibaren ekonomide “Planlı Devletçilik” uygulamasına geçti. Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk yurt gezilerine çıkarak çiftçinin, esnafın, halkın sorunlarını dinledi. İki ayrı programdan oluşan Anadolu gezisinde Mustafa Kemal Atatürk, her kesim için çözümler üreten notlar aldı. Alınan bu notları hemen sonra Başbakanlığa ve ilgili bakanlıklara ileten Mustafa Kemal Atatürk, 12 yılı kapsayan bir iktisat modeli için de düğmeye bastı. Bugün çiftçinin, esnafın, sanayicinin yaşamış olduğu benzer problemler için üretilen çözümler, genç Cumhuriyeti, kendine yeter bir ekonomiye haiz olma yolunda geliştirdi.

NEREDEN NEREYE

Mustafa Kemal Atatürk’ün o dönemde endüstri ve tarımda Türkiye’ye atılım yaptıran, devlet gelirlerini artıran, kamunun söz sahibi olduğu iktisat politikaları, Türkiye’de denenerek başarıya ulaşmış bir krizden çıkış formülü olarak önümüzde duruyor. Oysa genç Cumhuriyeti krizden kurtaran politikaların sonucu olarak ortaya çıkan Türkiye’nin en mühim fabrikaları, bugün AKP iktidarınca özelleştirildi. Tarımda ise üretimi desteklemek yerine ithalat tercih edildi.

Çiftçiye 20 yıl vadeli kredi

Bugün, çiftçiler üretim maliyetlerini karşılayamaz durumda.  Çiftçinin ödeyemediği kredileri dolayısıyla traktörü haczedilirken Mustafa Kemal Atatürk, Ziraat Bankası’nın kredi vermede yetersiz kaldığını tespit etti. “Ziraat Bankası çiftçilere 10-20 senelik sürelerle düşük faizle kredi vermelidir” diye not düşen Mustafa Kemal Atatürk, köylü ve ziraatçi için Zirai Kredi kooperatifleri ve Satış Kooperatifleri kurma sonucu aldı.

“Vatandaştan mali gücünden fazla vergi alınmamalı”

Yurt gezileri esnasında halkın sorunlarını dinleyen Mustafa Kemal Atatürk, “Vatandaşlardan mali güçlerinin üstünde vergi alınmamalıdır” diyor. Emekli, dul ve yetim maaşlarının bağlanmadığından şikâyet edenler bulunduğunu gören Mustafa Kemal Atatürk, bunun için de bir düzenleme öngörüyor. Mustafa Kemal Atatürk ek olarak “Sanayici ve tüccarlara en uygun koşullarda endüstri ve ticari kredi, ev alanlara düşük faizli emlak kredisi verilmelidir. Balıkçılara da düşük faizli kredi sağlanmalıdır” diye not düşüyor.

Zeytin, portakal, incir için ayrı ayrı çözüm

Uzun seneler devam eden emeğin, uğraşın sonucu olarak ortaya çıkan ulusal miras niteliğindeki zeytin ağaçları bugün rant uğruna ya kesiliyor ya da taşıma adı altında zarar görüyor. Mustafa Kemal Atatürk ise zeytin ağaçlarını aşılayanların tapu harçlarından muaf tutulmasına karar vermişti. İncir için ayrı portakal için ayrı çözüm önerilerini not eden Mustafa Kemal Atatürk, “Vatanımızda benzerleri bulunan maddelerin üretiminde kullanılan yabancı maddeler gümrüksüz ithal edilmemelidir. Bu yüzden zarar ediyoruz” tespitinde bulunuyor.

Sanayide devlet güvencesi

Bugün özelleştirilen şeker fabrikaları sebebiyle şeker krizi yaşanırken, Mustafa Kemal Atatürk, çıkmış olduğu yurt gezisinde şu notu aldı: “Uşak Şeker Fabrikası’nı gördüm. Fabrikanın toplam 5.5 milyon lira borcu vardır. Hükümet bu ulusal müesseseyi kurtarıp kuvvetlendirecek tedbirleri bulmalıdır.” Dokuma fabrikalarında çağıl makineler olmadığı için üretilen kumaşların yabancı mallarla rekabet edemediğini gören Mustafa Kemal Atatürk, dokuma sanayinin gereksinim duyan makineleri üretecek bir santral kurulması kararını da aldı. Devletin gerçekleştirmesi ihtiyaç duyulan büyük endüstri yatırımları için de takvim belirledi. Ve bu alanda lüzumlu adımları devlet eliyle attı.

aip2(‘pageStructure’, {“pageType”:”other”,”pageCategory”:”sozcu”,”pageIdentifier”:””}, ‘https://www.sozcu.com.tr/rss/tum-haberler.xml’);var aip2_pageCategory = “sozcu”;

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir