TTB’nin 10 acil talebi kamuoyu ile paylaşıldı

İstanbul Doktor Odası’nda düzenlenen ve tüm Doktor Odası başkanlarının çevrimiçi katılmış olduğu basın toplantısıyla 10 maddelik talepler kamuoyu ile paylaşıldı.

81 ili temsil eden 65 hekim odası ve 180 bin hekimin meslek örgütü TTB ile  sıhhat emek-meslek örgütlerinin sıhhat alanında yaşanmış olan olumsuzluklar, ve daha iyi bir sıhhat ortamı için verdiği savaşım yeni bir aşamaya girmiş olduğu hatırlatıldı.

Covid-19 pandemisi döneminde  hekimlerin ve sıhhat çalışanlarının fedakâr emekleri sonucunda pandeminin daha da yıkıcı olmasının önüne geçilmiş olduğu hatırlatılan açıklamada, “Biz böylesi mühim bir alanda, nitelikli hizmet üretmeye çabalarken pandemi ile beraber ekonomik krizin derinleşmesi, emek verme koşullarımızda yaşadığımız zorlukları artırdı. Ekonomik haklarımız giderek geriledi. İşlemeyen ve sağlıksızlık üreten sıhhat sisteminin tüm yükünü hepimiz çekiyor ve emeğimizin karşılığını alamadan her geçen gün umutsuzluğa sürükleniyoruz. Sadece yaşadıklarımızın yazgı olmadığını biliyoruz” denildi.

TEK BİR GÜN BİLE TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI

Sıhhat alanında yaşanmış olan, hekimleri ve sıhhat çalışanlarını umutsuzluğa sürükleyen bu karanlık tabloya karşı hakları için savaşım verildiği vurgulanarak, “Daha iyi bir sıhhat ortamı için savaşım ediyoruz. Emeğimizin karşılığını alamadığımız, tüketen emek verme koşullarına, sıhhat alanında yaşanmış olan şiddete tek bigün bile tahammülümüz kalmadı.Emeğimiz için, haklarımız için, acil taleplerimize yönelik adım atılmaz ise 14-15 Mart Pazartesi ve Salı günleri tüm Türkiye’de, tüm sıhhat kurumlarında G(ö)REV’de olacağımızı duyuru ediyoruz ifadeleri kullanıldı.

EYLEMİMİZ MEŞRU, HAKLIDIR VE YASALDIR

Sıhhat Bakanlığının eylemleri ile ilgili 81 ile gönderilmiş olduğu yazının baştan sona talihsiz bir içeriğe haiz olduğu belirtilen açıklamada “Bilhassa pandemi döneminde önlenebilir ölümlere sebep olanlar bizlere sıhhat hakkının gerekliliklerinden bahsedemez. Vazife eylemlerimiz daha sıhhatli bir cemiyet, halk sağlığının öncelendiği sıhhat politikaları içindir. Tek bir meslektaşımız hakkında dahi işlem başlatılmasına göz yummayacağımızın bilinmesini isteriz. Eylemimizin haklılığı da meşruluğu da yasallığı da açıktır. Taleplerimizin acilen karşılanmasını istiyoruz. Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. Yaşama adanmış bir mesleğin mensupları olarak hakkımızın gasp edilmesine, fena emek verme koşullarına, sefalet ücretlerine karşı herkesi bu savaşım de yanımızda olmaya çağırıyoruz ” denilerek acil talepleri şöyleki sıralandı:

HEKİMLER İÇİN 10 ACİL TALEP ŞÖYLE:

1. TTB’nin önerilmiş olduğu “Sağlıkta Sertlik Yasası” acilen yasalaşmalı; cezalar tutuksuz yargılanma ve “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” düzenlemelerinin uygulanmış olduğu sınırların üstüne çıkarılmalı.

2. Kamu hastanelerinde göreve yeni süregelen pratisyen ve asistan hekimler için temel ücret (maaş+durağan(durgun) ek ödeme) yoksulluk sınırının minimum iki katı, uzman hekimler için yoksulluk sınırının minimum iki buçuk katı olmalı; durağan(durgun) ek ödemeler genel bütçeden karşılanmalı.

3. Hususi sıhhat sektöründe çalışan hekimlerin toplumsal güvenlik primleri “prim ödeme tavanı” üstünden çalışmış oldukları kurumlar tarafınca ödenmeli; ücretleri minimum yoksulluk sınırının iki buçuk katı olmalı.

4. Aile hekimi maaşları minimum yoksulluk sınırının iki katına yükseltilmeli; tüm ASM binaları kamu tarafınca inşa edilmeli, aynı standartlarda donanımı kamu tarafınca sağlanmalı, tüm giderleri Sıhhat Bakanlığı’nca karşılanmalı; Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği geri çekilmeli.

5.  OSGBlerde çalışan işyeri hekimlerinin ücretleri TTB’nin belirlediği asgari ücret üstünden ödenmeli.

6.      Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR farkı gözetilmeksizin tüm emekli doktor maaşları (25 yılda emeklilik baz alınarak) pratisyen hekimler için asgari 15.000 TL, uzman hekimler için asgari 18.000 TLye çıkarılmalı.

7. Emek verme ortamlarımız ve koşullarımız iyileştirilmeli, başta asistanlar olmak suretiyle tüm hekimlere nöbet tutarı kesilmeden nöbet ertesi izin hakkı tanınmalı, intörn doktor ücretleri minimum asgari ücret düzeyine çıkarılmalı.

8. Covid-19 “illiyet bağları” aranmaksızın meslek hastalığı sayılmalı, pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma oranı uygulanmalı, hekimler için ek gösterge 7.200 olmalı.

9. Sıhhat sistemi ve kurumsal problemler kaynaklı malpraktis davaları ile hekimleri ödeyemeyecekleri tazminatlara mahkûm eden uygulamaların önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılmalı.

10. Hekimleri de hastaları da mağdur eden, hekimlere karşı sertlik deposu olan, halkın sağlığını tehlikeye atan 5 dakikada muayene dayatmasından vazgeçilmeli, hasta randevuları her hastaya minimum 20 dakika ayrılacak şekilde düzenlenmeli.

aip2(‘pageStructure’, {“pageType”:”other”,”pageCategory”:”sozcu”,”pageIdentifier”:””}, ‘https://www.sozcu.com.tr/rss/tum-haberler.xml’);var aip2_pageCategory = “sozcu”;

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir