Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM’de kabul edildi

Buna bakılırsa, Nükleer Düzenleme Kurumunun yetki, sorumlulukları ile nükleer zararlar hakkında hukuki sorumluluğu belirleniyor. Düzenlemeyle nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin yürütülecek faaliyetler mevzusunda genel ilkeler de belirleniyor.

BİLDİRME ZORUNLULUĞU

Teklifle, nükleer enerji ve nükleer maddelerle ilgili herhangi bir faaliyeti yürütecek gerçek yada tüzel kişiler, Türkiyenin taraf olduğu nükleer güvence ile ilgili internasyonal antak kalma ve sözleşmelere uymakla yükümlü olacak.

Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetler, Nükleer Düzenleme Kurumu’na bildirimde bulunması zorunluluğu getiriliyor.

Nükleer Düzenleme Kurumundan nükleer tesis, ışınım tesisi, radyoaktif atık tesisi işletmek ve ışınım uygulamalarını yürütmek için lisans alınacak.

ONAYA TABİ OLACAK

Nükleer tesisler, ışınım tesisleri yada radyoatif atık tesislerinin kurulacağı saha Nükleer Düzenleme Kurumu’nun onayına doğal olarak olacak.

Nükleer Düzenleme Kurumu, yetkilendirilen kişilere öteki kişiler tarafınca verilecek hizmetler yada güvenlik, güvenlik ve nükleer güvenceye tesir edebilecek öteki faaliyetler için yetki belgesi alma yükümlülüğü getirebilecek.

Yetkilendirilen kişiler, faaliyete ilişkin yükümlülükleri sona ermeden, faaliyetin yürütülmüş olduğu yeri yada tesisi, nükleer maddeyi, radyoaktif deposu yada radyoaktif atığı sahipsiz duracak şekilde terk edemeyecek.

Türkiye sınırları içinde üretilmiş ve kullanım süresi dolduğunda menşe ülkeye iade şartı ile ihraç edilmiş ışınım kaynaklarına, radyoaktif atıkların transit geçmiş olmasına ve naturel radyoaktif maddelerin bulaşmış olduğu malzemenin ithalatına söz mevzusu yargı uygulanmayacak. Radyoaktif atıklar çevreye salınamayacak yada bırakılamayacak.

KURUMA ÖDEME YAPILACAK

Radyoaktif atık yönetimi hususi hesabından; radyoaktif atık bertaraf tesisi kurulabilecek sahaların belirlenmesi ve ilgili saha emekleri, radyoaktif atık bertaraf tesisinin tasarımı, yetki alınması, inşası, işletilmesi, bakımı, kapatılması ve düzenleyici kontrolden çıkarılması, belirtilen amaçlara yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri, işlemlerini yapmak suretiyle Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumuna (TENMAK) ödeme yapılacak.

Nükleer zararlara ilişkin hukuki mesuliyet da düzenleniyor. Buna bakılırsa, nükleer hadiselerden meydana gelen nükleer zararlar hakkında bu kanunda yargı bulunmayan hallerde Paris Sözleşmesi hükümleri uygulanacak.

İşletenler, 80 milyon euro tutarında sigorta yaptıracak. İşletene, sigorta yaptırma yada güvence gösterme zorunluluğu getiriliyor. Nükleer Teknik Destek Anonim şirketi kuruluyor. İHA

aip2(‘pageStructure’, {“pageType”:”other”,”pageCategory”:”sozcu”,”pageIdentifier”:””}, ‘https://www.sozcu.com.tr/rss/tum-haberler.xml’);var aip2_pageCategory = “sozcu”;

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.