Mahkeme, Saraçoğlu Mahallesi’ndeki imar uygulamalarını iptal etti

Ankara 17. İdare Mahkemesi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve TMMOB Kent Plancıları Odası Ankara Şubesi’nin açmış olduğu davada Saraçoğlu Mahallesi’ndeki projede bayındır uygulamasının iptaline karar verdi.

Odalar adına karar sonrası bir izahat yapılmış oldu ve “Kamu yararını esas alan mücadelemizde bilirkişiler ve mahkeme sonucu da haklılığımızı teyit etmiştir. Saraçoğlu kentsel sit alanıdır, proje kamu yararına aykırıdır” denildi.

ASIL AMAÇ, YARATILAN RANTIN BİRKAÇ KİŞİYE PAY EDİLMESİ

Davaya Güryapı A.Ş. de müdahil olmuştu. Güryapı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın iddialarına da cevap verilen izahat şu şekilde devam etti:

* Halkın elinden alınan ve yok edilen kültürel, naturel ve kentsel kıymet, KDVsi hariç 73 milyon dolar değerle ana paraya bırakıldı. Emlak Konut GYO A.Ş. tarafınca 2020 senesinde hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporuna gore tamamlanması durumunda projenin 2020 yılındaki KDV hariç kıymeti 73 milyon dolardır. Kültürel ve naturel değerlerimizi yok etmek pahasına, türlü hukuksuzluklarla başlatılan ve ilgili tüm kamu kurumlarının adeta seferber olduğu bu projenin aslolan amacı yaratılan bu rantın birkaç kişiye hisse edilmesidir

* Alanda meydana getirilen müdahalelere bakıldığında tescilli yapılar için ‘İçi boşaltılacak ve cephesinde müdahale edilecek yapılar’, ‘Yalnız içi boşaltılacak yapılar’, ‘Cephe, duvar döşemelerinde kısmi değişim yapılacak yapılar’ şeklinde hiçbir bilimsel kriteri olmayan; yapıların gereksinimlerine gore değil yalnız restoran, otel, yazıhane şeklinde kullanımlar meydana getirmeye yönelik alınan müdahale kararları ile yapılarda geri dönüşü mümkün olmayan zararlar verilmiştir. Bu kararların altına imza atanlar hesap vermeli, yapıların daha çok zarar görmemesi için inşaat durmalı ve yapılar acilen iyileştirilmelidir.

KAMU YARARI BÜTÜNCÜL PLANLARLA SAĞLANABİLİR

Saraçoğlu Mahallesi, tüm değerleriyle beraber Ankara şehir merkezini konut niteliğiyle de beslemektedir. Bu sebeple şehir merkezi ve kullanım ilişkileri bir arada ele alınıp planlanmalıdır. Başkentin şehir merkezini yok edecek, kamuya ilişik bir alanı ana paraya terk edecek, salt finansal olarak değerlendirilebilecek parçacıl projelerle sadece kamu zararları doğmakta, yaşam kalitemiz, kültürel ve toplumsal gelişmişliğimiz toplumsal olarak çökmektedir.

Kentte planlı ve tarihsel olarak gelişmiş tüm kullanımlar şeklinde Saraçoğlu da Başkentin bir numunesi ve belleğidir. Saraçoğlu Mahallesi şehircilik ilkeleri ve planlama esasları ile şehir merkezinin mühim bir bileşeni olarak ele alınmalı, acilen iyileştirme çalışmalarına başlanmalı, kamuya ilişik konut alanı olarak kalmalı, parçacıl talan projelerinden vazgeçilmelidir. Devamlı söylediğimiz şeklinde, kamu yararı sadece bütüncül planlarla sağlanabilir.

Cumhuriyetin ve Başkentin bu sembol mekanını ve Ankaranın belleğini tüm itirazlarımıza karşın mükerrer planlarla yok etme pahasına ranta açan uygulamalara karşı dün olduğu şeklinde bugün de aynı noktadayız.

aip2(‘pageStructure’, {“pageType”:”other”,”pageCategory”:”sozcu”,”pageIdentifier”:””}, ‘https://www.sozcu.com.tr/rss/tum-haberler.xml’);var aip2_pageCategory = “sozcu”;

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.