Hazine Taşınmazları ve KDV’ye ilişkin teklif Meclis’e sunuldu

41 maddeden oluşan teklife gore, 213 sayılı Vergi Usul kanununda meydana getirilen değişiklikle 359’uncu maddede öngörülen kaçakçılık suçlarına ilişkin cezalar arttırılıyor. Türk Ceza Kanunu uygulamasında bulunan ‘etkin pişmanlık müessesesi’ne benzer bir düzenlemenin vergi kaçakçılığına yönelik suçlarına hükmedecek hapis cezaları için Türk Ceza Kanununun ‘zincirleme kabahat’ hükümlerinin uygulanması amaçlanıyor.

Teklifte yer edinen maddeler:

* Hususi sıhhat kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten hekimlerin kazançlarının özgür meslek kazancı olarak vergilendirilmesi sağlanmaktadır.

* Vergi dairesince meydana getirilen işlemlerde elektronik imza, mühür yada onay kullanılmasına ilişkin yetki veriliyor.

* Gezi acentalarının birliğe ödeyecekleri senelik aidatın belirlenmesinde Cumhurbaşkanına yetki veriyor.

* Muhtarlara net asgari ücret tutarında ödenek verilecek.

* Yabancılara kural dışı kapsamında teslim edilen konut yada iş yerinin bir yıl içinde elden çıkarılması halinde istisnadan faydalanılamayacağına ilişkin düzenlemede değişim yapılıyor.

* İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında meydana getirilen yatırımlara ilişkin inşaat işleri sebebiyle yüklenilen ve indirim yöntemiyle telafi edilemeyen katma kıymet vergisinin talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilmesine olanak veren düzenleme, kural dışı uygulamasına çevrilmekte ve süresi 31/12/2025 geçmişine uzatılmakta olup, ek olarak madde kapsamına turizme yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında meydana getirilen inşaat işleri de alınmaktadır.

* Türkiye’de meydana gelen Ar-Ge faaliyetleri kapsamında üretilen elektrik motorlu taşıt araçlarının geliştirilmesi için alınan mühendislik hizmetlerine geçici süreli kural dışı tanınıyor.

* Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların üstünde bulunmuş olduğu Gömü taşınmazlarının satışına ilişkin müracaat süresinin uzatılması ve peşin ödemelerde indirim yapılması öngörülüyor.

* Gömü taşınmazlarının direkt satışına yönelik düzenleme yapılıyor.

* Teknik batkı durumunun giderilmesi için teknik batkı durumundaki şirketlerin ortaklarınca şirkete aktarılan ‘ana para tamamlama fonlarının’ kurum kazancına eklenmemesi öngörülüyor.

* Finans sektöründe faaliyette bulunan bazı kurumlar için kurumlar vergisi oranının kalıcı olarak yüzde 25’e çıkarılıyor.

* Radyo ve televizyonlarda ayda minimum doksan dakika süreyle meydana getirilen uyarıcı ve eğitici mahiyetteki yayınlar arasına ekonomideki kayıt dışılığın azaltılması ve önlenmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve vergi bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi, yerleştirilmesi, farkındalığının artırılması ve toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi şeklinde mevzular ilave edilerek bu kapsamdaki mücadelenin eğitim ve bilgilendirme yöntemiyle güçlendirilmesi amaçlanıyor.

* Öğretim elemanlarının arasından görevlendirilen ÖSYM Başkan Yardımcılarının emeklilik haklarına ilişkin düzenleme yapılıyor.

aip2(‘pageStructure’, {“pageType”:”other”,”pageCategory”:”sozcu”,”pageIdentifier”:””}, ‘https://www.sozcu.com.tr/rss/tum-haberler.xml’);var aip2_pageCategory = “sozcu”;

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir