Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) adımının detayları belli oldu

Gömü ve Maliye Bakanlığından dün meydana getirilen açıklamada, Yurttaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası eşeysel varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir denilmişti. Bu adımın bilgileri belli oldu.

15-22 Haziran içinde talep toplanacak. Senetler için asgari talep tutarı bin TL olup 1 TLnin katları şeklinde ihraç edilecek. GESlerin getirileri DHMİ VE KEGMnin bütçeye aktarılan kazanç paylarına endeksli olacak.

GES NEDİR?

Devlet İç Borçlanma Senetlerinin çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, Gömü tarafınca 28 Ocak 2009 tarihinde ilk Gelire Endeksli Senet (GES) ihracı gerçekleştirilmişti.

GES ihraçlarında getiriler, Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsündeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Devlet Araç-gereç Ofisi (DMO), Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KIYEM) bütçeye aktarılan kazanç paylarına endekslenmişti.

GES getirilerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında TPAO, DMO, DHMİ ve KIYEM tarafınca bütçeye aktarılan üç aylık ve altı aylık kazanç paylarının toplamı esas alınmıştı. Gerçekleşen gelir tahsilatının Bütçede açıklanan azami tutarların üzerlerinde olması durumunda yatırımcılara söz mevzusu azami meblağ karşılıkları esas alınarak ödeme yapılmıştı.

GES ile getirisi devlet gelirleriyle ilişkilendirilen bir yatırım aracı yaratılmış oluyor. Söz mevzusu senetlere uygulanacak asgari kupon ödeme garantisi yardımıyla yatırımcının gelir payındaki değişimden negatif etkilenmesi önlenmiş oluyor.

aip2(‘pageStructure’, {“pageType”:”other”,”pageCategory”:”sozcu”,”pageIdentifier”:””}, ‘https://www.sozcu.com.tr/rss/tum-haberler.xml’);var aip2_pageCategory = “sozcu”;

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.