Evde hizmet veren hasta bakıcıya vergi yok, hemşireye ise beyanname var!

Bugün sizlerle, çalışanları ve çalıştıranları ilgilendiren vergisel bazı sorunlara Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yazılı görüşleri (özelge) çerçevesinde getirilen çözümleri paylaşacağım.

Son yıllarda nüfusun yaşlanması ve hastalıkların artması sebebiyle evde hasta bakıcısı yada hemşire çalıştırılması uygulaması yaygın bir hal almıştır. Hasta bakıcı yada hemşire çalıştırılması durumunda, bu kişilere meydana getirilen ödemeler iyi mi vergilendirilecektir?

Evde hasta bakım hizmet vermek suretiyle istihdam edilen hasta bakıcı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde belirtilen “hizmetçi” kapsamında değerlendirilmekte ve hasta bakıcıya ödenecek ücretler söz mevzusu bent kapsamında gelir vergisinden kural dışı edilmektedir. Böylece, kural dışı kapsamındaki bu gelirin tevkif suretiyle vergilendirilmesi yada bu gelir için senelik bildirge verilmesi söz mevzusu olmamaktadır.

Öteki taraftan, evde hizmet vermek suretiyle istihdam edilen hemşire, Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde belirtilen “hizmetçi” kapsamında değerlendirilmeyerek, hemşireye ödenecek ücretlerin gelir vergisine doğal olarak tutulması istenmektedir.

Bu aşamada ufak bir mesele ortaya çıkmaktadır! Hemşireyi evinde istihdam eden hasta, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca tevkifat yapmakla yükümlü olanlar içinde sayılmadığından, hemşireye meydana getirilen ödemeler üstünden tevkifat yapılamamakta ve tevkif suretiyle vergilendirilmeyen ücret gelirinin hemşire tarafınca, Gelir Vergisi Kanunu’nun 95’inci maddesi uyarınca senelik bildirge ile beyan edilmesi sonucu doğmaktadır. Aman dikkat!

İş akdi feshedilen işçiye arabuluculuk müessesesinden yararlanılması sonucunda ödenen tutarlardan gelir vergisi tevkifatı yapılır mı?

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 2’nci maddesinde arabuluculuğun dizgesel teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında yazışma sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan yansız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemi olduğu yargı altına alınmıştır.

Bu itibarla arabulucu kararıyla hizmet erbabına ödenecek;

Kıdem tazminatı tutarının, hizmet erbabının çalmış olduğu süre dikkate alınarak en yüksek devlet memuruna ödenen azami emekli ikramiyesini aşmayan kısmının Gelir Vergisi’nden kural dışı edilmesi, istisnayı aşan kısmın ise Gelir Vergisi tevkifatına doğal olarak tutulması,

İhbar tazminatı ile fazla mesai, senelik izin tutarı, prim alacağı, ulusal ve genel bayram tatili alacağı ve hafta tatili ücretleri; 193 sayılı Kanun’un 61’inci maddesi uyarınca ücret durumunda bir ödeme olduğundan gelir vergisi tevkifatına doğal olarak tutulması, gerekmektedir.

Site yönetim ve denetim kurulu üyelerine meydana getirilen refah hakkı ödemeleri iyi mi vergilendirilecek?

Gelir Vergisi Tevkifatı uygulamasında; “sair kurum” olarak değerlendirilen site yöneticiliklerine kat malikleri arasından seçilen yönetici ve denetçilere (sitede yönetim ve denetim kurulu üyesi olarak vazife icra eden sadece oturdukları daireleri eşlerinin adına kayıtlı bulunan kişiler de kat maliki sayılacağından bu kişiler ile kendisi yada eşi kat maliki olup değişik sitede ikamet edenlere meydana getirilen ödemeler de dahil) yönetim giderlerine katılmama oranında meydana getirilen ödemeler, gerçek ücret olarak kabul edilmemekte ve Gelir Vergisi tevkifatına doğal olarak tutulmamaktadır.

Bu kişilere yönetim giderlerinin üstünde bir ödeme yapılması durumunda ise, fazla kısmın ücret olarak vergilendirilmesi gerektiğinden bu meblağ üstünden Gelir Vergisi tevkifatı yapılacağı aşikardır.

Kat malikleri dışından yönetici ve denetçi seçilmesi halinde ise bu kişilere meydana getirilen ödemelerden Gelir Vergisi Kanunu’nun 61, 94,103 ve 104’üncü maddelerine nazaran Gelir Vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Konut sitesinde çalıştırılan temizlik elemanı, bahçıvan, elektrikçi sıhhi tesisatçı ve güvenlik görevlisine ödenen ücretler iyi mi vergilendirilecek?

Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine nazaran; ücretleri vergiden kural dışı edilmesi öngörülen hizmetçiler, hususi fertler tarafınca evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve tecim yöresel olmayan sair yerlerde çalıştırılan orta hizmetçisi, bahçıvan, kapıcı, kaloriferci benzer biçimde
hizmet erbabıdır.

Tecim yöresel olmayan sitelerde çalıştırılan kapıcı ve bahçıvana meydana getirilen ücret ödemelerinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendi kapsamında Gelir Vergisi’nden müstesna tutulması; temizlik elemanı, elektrikçi, sıhhi tesisatçı ve güvenlik görevlisi olarak çalıştırılanların ise hizmetçi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, bu kişilere meydana getirilen ücret ödemelerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 61, 94, 103 ve 104. maddelerine nazaran vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

aip2(‘pageStructure’, {“pageType”:”other”,”pageCategory”:”sozcu”,”pageIdentifier”:””}, ‘https://www.sozcu.com.tr/rss/tum-haberler.xml’);var aip2_pageCategory = “sozcu”;

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.