Boğaziçili 353 akademisyen: Dekanlarımız göreve iade edilsin

Boğaziçi Üniversitesinde  Fen Edebiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Hasret Berk Albachten, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanı Prof. Dr. Metin Ercan ve Eğitim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt’un haklarındaki disiplin soruşturmaları nedeni öne sürülerek 19 Ocak’ta YÖK kararıyla görevden alınmış ve yerlerine kurum dışından üç öğretim üyesi dekan olarak atanmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi üst yönetiminde etken rol almış 46 akademisyen de üç fakülteye dışarıdan dekan atamalarını kabul etmediklerini beyan etmişti.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki 353 akademisyen de, 46 akademisyen arkadaşlarına destek olmak için isimlerinin bulunmuş olduğu yazılı bir izahat yayımladı. Izahat metninde şu ifadeler kullanıldı;

“Üniversitemiz Kamusu ve Kamuoyuna,

*Üniversitemize bir yılı aşkın süredir meydana getirilen müdahaleler ve son olarak üç fakültemizin dekanlarının görevden alınmaları hakkında, son 40 yılda kurumumuzun Senato ya da Yönetim Kurulunda vazife yapmış 46 öğretim üyesinin aşağıdaki açıklamasını destekliyorum.

Kamuoyuna,

*19 Ocak 2022’de Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlarının aynı anda aynı işlemle YÖK tarafınca görevden alınmalarını takiben, 5 Mart 2022’de bu üç fakültemize üniversitenin tüm yerleşik süreçleri çiğnenerek kurum dışından dekan ataması yapıldığını öğrendik.

ÜNİVERSİTEMİZİN LİYAKATE DAYALI, ÖZERK, ÖZGÜR VE KATILIMCI YAPISINA SEKTE VURMUŞTUR

*Bir yılı aşkın süredir üniversitemize meydana getirilen müdahaleler ve bunun sonucunda ortaya çıkan yönetim hataları ve son olarak da üç fakültenin dekanlarının hukuksuz olarak görevden alınmaları üniversitemizin liyakate dayalı, özerk, özgür ve katılımcı yapısına sekte vurmuştur. Üniversitemizin en mühim iki organı olan Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatosunun yasal, meşru ve geleneklerine uygun demokratik yapısı mükerrer oy kullanma ve üniversite dışından atamalar şeklinde ciddiyetten uzak ve hakkaniyete sığmayan uygulamalarla yara almıştır.

*Biz aşağıda imzası bulunan öğretim üyeleri seneler içinde üniversitemizin üst yönetiminde kurumun işleyişinde etkin görevi olan görevlerde bulunduk. Aldığımız tüm görevleri Senatomuzun 2012 tarihindeki Temel İlkeler Belgesinde de yer edinen bilimsel özgürlük, bilimsel nitelikli özerklik, liyakate dayalı, katılımcı, saydam ve hesap verebilir yönetişim ilkeleri çerçevesinde yürüttük. Bu ilkelerin sürdürülmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

*İlgili fakülte mensuplarına danışılmadan, kurumu tanımayan ve kurumun tanımadığı üç öğretim üyesinin dekan olarak atanmalarını esefle karşılıyoruz. Üniversitemizin liyakat ve demokratik ilkeler çerçevesinde işleyen ve başarısının temeli olan kurumsal yapısının yıpratılmasına razı değiliz.

SEÇİLMİŞ DEKANLARIMIZIN GÖREVLERİNE İADE EDİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ

Seçilmiş Dekanlarımızın hukuksuzca görevden alınmasını kabul etmiyor, görevlerine iade edilmelerini talep ediyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”

aip2(‘pageStructure’, {“pageType”:”other”,”pageCategory”:”sozcu”,”pageIdentifier”:””}, ‘https://www.sozcu.com.tr/rss/tum-haberler.xml’);var aip2_pageCategory = “sozcu”;

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir