Bedelli askerlik düzenlemesi Meclis’ten geçti

TBMMde kabul edilen maddelere nazaran, firar ve izin tecavüzü benzer biçimde suçlarla ilgili olarak, hakkında ön araştırma yapılanın bulunamaması sebebiyle ifade almayı olanaksız hale getiren mecburi hallerde, ilgilinin ifadesi alınmayacak.

Erbaş ve erlerden askeri araçları kullanmakla görevlendirilenler, vasıta kazası sebebiyle harp malzemesine zarar vermek suçundan kast yada ağır kusur sebebiyle mahkum olmaları durumu hariç, aracın kullanımı sebebiyle meydana gelen ziyanı tazminle görevli olmayacak.

Genelkurmay Başkanının yaş haddi, birer senelik süre ile 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanınca uzatılabilecek.

KADEME DÜZENLEMESİ

Yüksekokul mezunu astsubaylara bir aşama intibakı sağlanarak, dokuzuncu derecenin ikinci kademesinden göreve başlatılacak. Görevde olan ve emekli personele de bir aşama intibakı sağlanacak.

Ulusal Müdafa Bakanlığı kadrolarında çalışan kamu görevlileri ile Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini yerine getiren yedek subaylar ve yedek astsubaylar ile erbaş ve erleri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin yönetimsel işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümünde ilgilinin vazife yapmış olduğu yerin yönetimsel yargı yetkisi yönünden bağlı olduğu bölge yönetim mahkemesinin bulunmuş olduğu yerdeki yönetim mahkemesi yetkili olacak.

Ulusal Müdafa Üniversitesi Döner Ana para İşletmesi gelirlerinden yapılacak kesintilerle eğitim edilecek vergiler, gelirlerin dağıtımı ve tahsisi ile bu gelirlerden Üniversitenin rektör dahil bilimsel niteliği olan yöneticileri ve genel sekreteri ile sivil ve asker öğretim elemanlarına yapılacak ödemeler hakkında, Yükseköğretim Kanununun döner ana paraya ilişkin hükümleri uygulanacak.

BEDELLİ ASKERLİK KARARI

Yoklama kaçağı, saklı yada bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine olanak sağlanıyor. Buna nazaran, askerliğe elverişli sonucu verilmiş olanlar bedelli askerlikten yararlandırılacak. Ödenecek karşılık, ödemenin yapıldığı gün geçerli olan işyar aylık katsayısı dikkate alınarak belirlenecek. Seçim sonrasında bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek.

Bedelli askerlik hizmetinden, fiili askerlik hizmetine başlayanlar; müracaat evveliyatına kadar yoklama kaçağı, saklı yada bakaya olanlardan, bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler yada müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanlar yararlanamayacak. İHA

aip2(‘pageStructure’, {“pageType”:”other”,”pageCategory”:”sozcu”,”pageIdentifier”:””}, ‘https://www.sozcu.com.tr/rss/tum-haberler.xml’);var aip2_pageCategory = “sozcu”;

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.